Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 4


Ønsker du å være en pådriver for en bærekraftig virksomhetsutvikling?

Deloitte - Oslo

Deloitte hjelper virksomheter med å forstå og håndtere klima og bærekraft, både i et risiko- og mulighetsperspektiv. Vårt tverrfaglige miljø for bærekraft består av rådgivere som leverer et bredt spekter av tjenester til både privat og offe...

Tue, 26 Oct 2021

Veileder

454200 - 534400 per year

NAV - Lillesand, Agder

Arbeidsoppgaver Veiledning av sykemeldte med mål om å enten komme tilbake i jobb hos egen arbeidsgiver eller karriereveiledning med mål om ny jobb Veiledning av arbeidsgivere når det gjelder sykefraværsoppfølging og arbeidsinkludering ...

Tue, 26 Oct 2021

Baseleder

Oslo kommune - Oslo

Vikariat som baseleder ved Rosenholm Aktivitetsskole skoleåret 2021-2022 med utvidet lederansvar i deler av ansettelsesperioden. Aktivitetsskolen søker en dyktig og engasjert baseleder til 50 % stilling fra og med 08.11.21. Ansvar som ba...

Tue, 26 Oct 2021

Miljøfagarbeidar

Vestland fylkeskommune - Vestland

Arbeidsoppgåver I desse stillingane skal ein gje støtte i undervisning, drive rettleiing av elevar, deltaking i spesialundervisning Vere med å sikre god utvikling for elevane Ivareta elevane sine ulike behov i samband med særskilt tilr...

Tue, 26 Oct 2021

Barne- og ungdomsarbeider

Oslo kommune - Oslo

Akersløkka barnehage søker en barne- og ungdomsarbeider til 100% fast stilling. Akersløkka er fordelt på to hus. Stolmakergata har 2 mixavdelinger med 21 barn og 4 i grunnbemanning og Torvbakkgata har 2 småbarnsavdelinger med 12 barn og 4...

Tue, 26 Oct 2021

Ungdomsveileder

Gjesdal kommune - Ålgård-Figgjo, Rogaland

Arbeidsoppgaver Legge til rette for trygghet, trivsel, nyskaping og kvalitet for den enkelte, for fellesskapet. Se den enkelte deltaker og fremheve dens styrker og ressurser. Drive utviklingsarbeid parallelt med drift. Strategiarbeid ...

Tue, 26 Oct 2021

Enhet Helsehus søker leger til Jessheim legevakt og avd. MKR/KØH

Ullensaker kommune - Jessheim, Viken

Arbeidsoppgaver Diagnostikk og behandling av pasienter med akutt sykdom og skade på legevakt Sykebesøk Diagnostikk og behandling av pasienter ved avdeling kommunal ø-hjelp (KØH) Vurdere inntak av pasienter på KØH etter henvisning fra ...

Tue, 26 Oct 2021

Ungdomsveileder

Gjesdal kommune - Ålgård-Figgjo, Rogaland

Arbeidsoppgaver Legge til rette for trygghet, trivsel, nyskaping og kvalitet for den enkelte, for fellesskapet. Se den enkelte deltaker og fremheve dens styrker og ressurser. Drive utviklingsarbeid parallelt med drift. Strategiarbeid ...

Tue, 26 Oct 2021

Sjef Prosjektkoordinering

Avinor AS - Bodø, Nordland

Arbeidsoppgaver Påse at prosjektressursene utnyttes på best mulig måte for prosjektet og driftsorganisasjonen som helhet Lede delprosjektledere med ansvar for premissforvaltning, driftskoordinering og brukermedvirkning i tråd med pro...

Tue, 26 Oct 2021

Prosjektledere - Bygg IKT

Sykehuspartner HF - Oslo

Arbeidsoppgaver Operativt lede Sykehuspartners leveranser ved å planlegge, organisere og tilrettelegge for tverrfaglig arbeid med Sykehuspartners ulike fagmiljøer Være rådgiver til helseforetakene og byggherre gjennom alle fasene i et b...

Tue, 26 Oct 2021