Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 7


Sykepleier fast/natt

Oslo kommune - Oslo

Abildsøhjemmet er et langtidshjem. Vi har 30 somatiske langtidsplasser, 23 plasser for mennesker med demens og 7 forsterkede plasser. I tillegg har vi 16 plasser for mennesker med nevrologiske sykdommer/skader, som er lokalisert på Mangleru...

Sun, 28 Nov 2021

Har du lyst til å jobbe med gynekologisk kreft?

Oslo universitetssykehus - Oslo

Arbeidsoppgaver Oppfølging og behandling av studiepasienter Assistanse i koordinasjon av kliniske studier/forskning Klinisk arbeid på avdelingens poliklinikk, dagenhet for medikamentell behandling og evt. sengepost. Dette vil være avhe...

Sun, 28 Nov 2021

Psykolog

Molde kommune - Molde, Møre og Romsdal

Stillingstype Det er ledig 1 fast 100 % stilling som psykolog i psykisk helse- og rustjenester og 1 vikarstilling i inntill 10 måneder. Arbeid hovedsakelig på dagtid, noe kveldsarbeid må påregnes. Personlig egnethet og arbeidserfaring ...

Sun, 28 Nov 2021

Barnehagelærer midlertidig 50 %

Vegarshei kommune, Vegarshei skule, SFO og VO - Vegårshei, Agder

Arbeidsoppgaver Hovedoppgaven til barnehagelærer er å ha ansvar for det pedagogiske arbeidet på avdelinga i samarbeid med pedagogisk leder. Det innebærer planlegging, vurdering, utvikling og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet, i næ...

Sun, 28 Nov 2021

TOMRA søker grafisk designer

Teft - Tomra, Møre og Romsdal

TOMRA was founded on an innovation in 1972 that began with the design, manufacturing and sale of reverse vending machines (RVMs) for automated collection of used beverage containers. Today, TOMRA has ~90,000 installations in over 80 markets...

Sun, 28 Nov 2021

Vil du være med på å starte opp et helt nytt botiltak? Vi søker nattevakt

Bergen kommune - Bergenhus, Bergen - Årstad, Bergen

Arbeidsoppgaver Utføre målrettet miljøarbeid Sikre kvalitative, gode tjenester i henhold til gjeldende lover, avtaler, forskrifter og retningslinjer Gi et godt, tilrettelagt og målrettet tjenestetilbud slik at den enkelte beboer så lan...

Sun, 28 Nov 2021

Digitale markedsførere - Kilden teater og konserthus

Headvisor - Kristiansand, Agder

Kilden teater og konserthus i Kristiansand er Norges nest største scenekunstinstitusjon og et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Ope...

Sun, 28 Nov 2021

Head -Quality Assurance

Sanofi - Mandal, Agder

Bachelor's/Master degree in science / Pharmacy Sterile manufacturing experience as advantage Minimum 14 Years experience in pharmaceutical industries. Expertise in regulatory audit preparation and acting as lead Leads Validation, I...

Sun, 28 Nov 2021

Samfunns- og arealplanlegger

Ringerike kommune - Hønefoss, Viken

Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil variere over tid avhengig av hvilke planprosesser og prosjekter som pågår. Aktuelle oppgaver den nærmeste tid er: revisjon av kommuneplanens arealdel følge opp prosjekter og kommunale planer og str...

Sun, 28 Nov 2021

Universitetslektor i journalistikk

468300 - 604700 per year

OsloMet - Oslo

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for journalistikk og mediefag OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere...

Sun, 28 Nov 2021