Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 2


50 % Ernæringsfysiolog i EØS prosjektet "Healty lifestyle of children and youth"

Verdal kommune - Verdal, Trøndelag

Arbeidsoppgaver Planlegge og gjennomføre prosjekt jf. Prosjektplan Drive utviklingsarbeid i samskaping med barnehagene Rapportere på tiltak underveis i prosjektet til prosjektleder Delta i det internasjonale samarbeidet med Polen Info...

Fri, 19 Aug 2022

Rådgiver/seniorrådgiver (utdanningskvalitet) - Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling

OsloMet - Oslo

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urba...

Fri, 19 Aug 2022

Fagkonsulent / saksbehandler Helse- og omsorgstjenester

Oslo kommune - Oslo

Arbeidsoppgaver Saksbehandle søknader om helse- og omsorgstjenester for barn og unge, 0-18 år (omsorgsstønad, støttekontakt, avlastning, BPA, koordinator/IP) * Kartlegge barnas/foresattes ressurser og hjelpebehov Informere foresatte ...

Fri, 19 Aug 2022

Vernepleier

Porsgrunn kommune - Porsgrunn, Vestfold og Telemark

Gartnerløkka Dagsenter er organisert i Miljøarbeidertjenesten og består av 3 avdelinger. Den ledige stillingen er i vår avdeling i Bjørkedalen. Gartnerløkka er et tilbud for voksne med varige kognitive og/ eller fysiske funksjonsvansker. ...

Fri, 19 Aug 2022

Rektor - Rustad skole

Oslo kommune - Oslo

Arbeidsoppgaver Videreutvikle et trygt, varmt og inkluderende læringsmiljø Lede og videreutvikle skolens profesjonsfellesskap Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet i tråd med LK20 slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet for hver...

Fri, 19 Aug 2022

Ledig stilling som Psykologspesialist/psykolog

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Porsgrunn, Vestfold og Telemark

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående ...

Fri, 19 Aug 2022

Helsefagarbeider Hjarte sengepost

Helse Fonna - Haugesund, Rogaland

Arbeidsoppgåver Pasientoppfølgning Delta aktivt i i utviklings- og forbedringstiltak Vi er opptatt av god yrkesetikk og vektlegg heilheitleg pleie Tverrfagleg samarbeid Oppfølging av lærlinger Kvalifikasjonar Offentlig godkjent...

Fri, 19 Aug 2022

Sykepleier/kreftsykepleier

Oslo universitetssykehus - Oslo

Arbeidsoppgaver Helhetlig sykepleie til kreftpasienter Administrasjon av cytostatika og tilrettelegging for strålebehandling Palliativ pleie og omsorg Veiledning av pasienter og studenter Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier/on...

Fri, 19 Aug 2022

Helsefagarbeider til Skytta demenssenter

Nittedal kommune - Nittedal, Viken

Arbeidsoppgaver Utøve direkte pleie, omsorg og behandling. Påse at tjenesten utføres med tilstedeværelse og i tråd med prinsipper i personsentrert omsorg. Være oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid. Være pr...

Fri, 19 Aug 2022

Lærer på Hana skole?

Sandnes kommune - Sandnes, Rogaland

Arbeidsoppgaver Undervisning i ulike fag på barnetrinnet (mellomtrinnet) Kontaktlæreransvar Oppfølging av elever Samarbeid skole - hjem Planlegging og samarbeid i pedagogisk profesjonsfelleskap Kvalifikasjoner Generell undervis...

Fri, 19 Aug 2022