Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Vietnam - Page 802


Key Account Manager

Key Talent Indicator - Ho Chi Minh Ville

KTI Talent Indicator is a talent discovery software platform with AI that offers: talent mapping, evaluation and reskilling services with training to companies. Key Account Manager to oversee relationships with enterprise clients, focusin...

Sat, 13 Jul 2024

Operations Manager

Key Talent Indicator - Hanoi

KTI Talent Indicator is a talent discovery software platform with AI that offers: talent mapping, evaluation and reskilling services with training to companies. Propose to BOD about the working plan, development methods, product strategy ...

Sat, 13 Jul 2024

Frontend Developer

Key Talent Indicator - Ho Chi Minh Ville

Join KTI Key Talent Indicator, a pioneering force in business intelligence and data analytics since 2015! Elevate your career with us in vibrant Ho Chi Minh, Vietnam. We're on the lookout for passionate Frontend Engineers to contribute to...

Sat, 13 Jul 2024

CSR Korean Speaking

35000000 per month

YY Technology Consulting Services - Ho Chi Minh Ville

Handle customer inquiries via livechat with Korean language.  Provide accurate, valid, and complete information by using the right methods/tools.  Resolve customer complaints via livechat.  Build sustainable relationshi...

Sat, 22 Jun 2024

KOREAN SPEAKER CSR

75000 per month

YY Technologies Outsourcing - Ho Chi Minh Ville

Assisting Company's Customer or Clients through livechat Knowing and understanding the problem that they encountered Handle customer inquiries via livechat. Provide accurate, valid, and complete information by using the right methods/...

Sat, 22 Jun 2024

Paid Online Market Research - Vietnam

PowerData Group Consulting - Ho Chi Minh Ville

Chúng tôi đang tìm kiếm người trả lời trên khắp Việt Nam Vui lòng đăng ký quan tâm của bạn tại Vui lòng chuyển liên kết đăng ký cho bạn bè và gia đình của bạn vì liên kết này dành cho bất kỳ ai quan tâm đến các hoạt động nghiên cứu thị ...

Thu, 27 Jun 2024

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

12000000 per month

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM - Vinh Phuc

1. Lập kế hoạch cung ứng Vật tư, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, đồ dùng hành chính văn phòng (bao gồm mua nội địa và nhập khẩu) 2. Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn nguồn hàng, Nhà cung cấp tiềm năng đáp ứng giá cả cạnh tra...

Wed, 17 Jul 2024

Area Sales Manager, Pet Nutrition

Archer-Daniels-Midland - Viêt Nam

Function Sales, Customer Service & Origination Job Description Report to: Commercial Manager, Pet Nutrition, VN&KH Responsibilities: In close collaboration with the sales manager, work out the distribution strategies and coverage ...

Wed, 17 Jul 2024

Key Account Management (Shopee Choice) - Shopee

- Ho Chi Minh Ville

Job Description : In charge of operating Shopee Choice Account & pushing performance orders & GMV through in-app visibility & some internal tools management Handle all processes and work across functional teams to get final alignment and...

Wed, 17 Jul 2024

Growth & Insights - Business Development, Shopee

- Ho Chi Minh Ville

Job Description : Analyze growth factors such as market landscape, seller profiles, platform, product, etc., generate insights and formulate projections/RM KPI to drive off-site marketing investment from platform sellers. Build automated...

Wed, 17 Jul 2024