Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Poland - Page 3


Praktyka w Wydziale Wsparcia Formalno-Prawnego Ofert FIX i Mobile

Orange - Varsovie

monitorowanie procesu opiniowania dokumentacji przetargowej przez jednostki OPL przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnej z SWZ analiza SWZ pod kątem formalno-prawnym oraz wymaganych dokumentów zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami ...

Fri, 01 Mar 2024

Praktyka w CERT

Orange - Varsovie

analiza pojawiających się podatności i ich wpływu na bezpieczeństwo Orange analiza złośliwych załączników trafiających na skrzynkę CERT. analiza zgłoszeń na skrzynce CERT przygotowywanie POC dla podatności, weryfikacja exploit'ow vot...

Fri, 01 Mar 2024

Praktyka w Wydziale Radiowych Systemów Dostępowych

Orange - Varsovie

Analiza i rozwiązywanie problemów związanych z interfejsem pomiędzy użytkownikiem sieci mobilnej a siecią mobilną. Analizowanie wskaźników jakościowych, wydajnościowych i ruchowych sieci mobilnej. votre profil Wiedza na temat mobilny...

Fri, 01 Mar 2024

Praktyka w Wydziale Wsparcia Cyfrowej Przestrzeni Pracy

Orange - Varsovie

1. Rozwój narzędzi wsparcia użytkownika: praca nad interfejsem do aplikacji SD Koordynator, Portal SD, Baza Wiedzy Service Desk (Sharepoint) - Programowanie frontend 2. Rozwój narzędzi wsparcia użytkownika: praca nad aplikacją SD Koordynat...

Fri, 01 Mar 2024

Praktyka w Wydziale Ekspertyz i Zarządzania Urządzeniami Fixed i Mobile

Orange - Varsovie

W ramach praktyki będziesz uczestniczył w tworzeniu kolejnej generacji systemu testowego, łączącego w sobie w/w cechy oraz dodatkowo: - automatyzacje z wykorzystaniem AI / machine learning - automatyczne testy wifi 5, wifi 6, wifi 6e ...

Fri, 01 Mar 2024

Praktyka w Transformacji Roadmapy i Wdrożeń Biznesowych

Orange - Słupsk, pomorskie

Utrzymaniem istniejących robotów ( skrypty) które automatyzują wprowadzanie danych o systemów OPL . Osoba będzie odpowiedzialna za puszczanie cykliczne skryptów, identyfikowanie problemów oraz testowania dostarczonych poprawek. Wsparcie w ...

Fri, 01 Mar 2024

Praktyka w Wydziale DevOps dla Produktów Danych, Platform Danych i Cloud

Orange - Varsovie

zapoznanie z zespołem, architekturą środowiska BI, wykorzystywanymi technologiami, trybem pracy w zespole realizacja uzgodnionych zadań w zakresie utrzymania i/lub rozwoju platform danych, możliwe są m.in. zadania związane z: - monitorin...

Fri, 01 Mar 2024

Praktyka w Wydziale Systemów Obsługi Klienta i Platform Procesowych

Orange - Katowice, śląskie

zapoznanie się z modelem wytwórczym DEVOPS i narzędziami CI/CD dla środowiska systemów IT na przykładzie systemu klasy CRM do obsługi procesów dla Operatorów Alternatywnych (OA) udział w administracji środowiskami developerski-testowymi i ...

Fri, 01 Mar 2024

Praktyka w Wydziale Rozwoju Sieci i Usług IP

Orange - Varsovie

Poznawanie architektury, planowania rozwoju i wdrażania nowych technologii w zakresie szeroko rozumianej synchronizacji czasu, fazy i częstotliwości w sieci OPL Aktywny współudział w rozwoju architektury sieci synchronizacyjnej OPL Wsparc...

Fri, 01 Mar 2024

Praktyka w Wydziale Rozwoju Planowania

Orange - Varsovie - Cracovie

Tworzenie funkcjonalności na podstawie zdefiniowanych wymagań w języku Python i SQL w narzędziach wewnętrznych Orange dot. planowania i projektowania sieci światłowodowych Testowanie oraz walidacja wdrożonych zmian Debuggowanie w celu usu...

Fri, 01 Mar 2024