Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 23


Skoleassistent 5.-10.trinn

Oslo kommune - Oslo

Arbeidsoppgaver Samarbeide med kontaktlærer, faglærere og spesialpedagog om å ivareta enkeltelevenes opplæring i skoletiden. Bidra til at elevene i størst mulig grad er en del av læringsfellesskapet, opplever økt mestring og faglig og s...

Thu, 02 Feb 2023

Lærling i ernæringskokkefaget/institusjonskokk 2023

Hamar kommune - Hamar, Innlandet

Arbeidsoppgaver Opplæringen som følger læreplan for ditt fag. Kvalifikasjoner Fullført og bestått VG2 helsearbeiderfag (eller ferdig med VG2 i løpet av skoleåret) God orden og adferd Det kreves politiattest i henhold til gj...

Thu, 02 Feb 2023

Fagleder Den kulturelle skolesekken Vikariat

Stavanger kommune - Stavanger, Rogaland

Arbeidsoppgaver Faglig og koordinerende oppgaver knyttet til DKS Fagansvarlig bindeledd mot overordnet ledelse Bindeledd til Kulturtanken Samhandle med skoler, kunstnere og andre involverte aktører Planlegge turneer Følge opp søknad...

Thu, 02 Feb 2023

Saksbehandler - tjenestekontoret

Våler kommune i Østfold - Våler, Innlandet

Vi har ledig 100% vikariat som saksbehandler ved tjenestekontoret i Våler kommune fra d.d til 31.01.24 Tjenestekontoret behandler henvendelser etter Lov om pasient og brukerrettighetsloven og lov om kommunale helse og omsorgstjenester. ...

Thu, 02 Feb 2023

Tannlege

Vestland fylkeskommune - Bergen, Vestland

Arbeidsoppgåver Suppleantane blir tilkalla ved behov, og plikter seg ved t.d. ferieavvikling, sjukdom eller permisjonar Suppleantane blir tildelt vakter/arbeid etter avtalte rutinar Arbeidstida er i utgangspunktet kl 18.00 - 21.00 på k...

Thu, 02 Feb 2023

Virksomhetsleder 100 % fast stilling Nordbyen omsorgssenter sykehjem

Gjøvik kommune - Innlandet

Beskrivelse av arbeidsstedet: Nordbyen omsorgssenter er et moderne bygg som ligger vakkert til i Gjøviks nordre bydel med fantastisk utsikt over byen og Mjøsa. Senteret rommer sykehjem, bokollektiv, omsorgsboliger, dagsenter og base for a...

Thu, 02 Feb 2023

Vi søker kafévert til Boganes sykehjem

324900 - 431400 per year

Stavanger kommune - Stavanger, Rogaland

Arbeidsoppgaver Overordnet ansvar for kjøkken og kafédrift Tilberede og lage mat for salg i kafeen Bestille og håndtere leveranse av mat Håndtere salg og kasseapparat Promotere kafeen, bidra til hyggelig atmosfære og være serviceinns...

Thu, 02 Feb 2023

Controller

Sula kommune - Giske, Møre og Romsdal

Arbeidsoppgåver Medverke i utarbeiding og kvalitetssikring av økonomiplan, perioderapportar og årsrapport Planlegge, utarbeide og følge opp drifts- og investeringsbudsjett i tråd med vedtekne planar Økonomiske analyser og kalkylar, ink...

Thu, 02 Feb 2023

Hvilende Nattevakt 67% stilling

Bergen kommune - Fyllingsdalen, Bergen - Laksevåg, Bergen

Arbeidsoppgaver Bistå beboer i dagliglivets gjøremål Skape ro og trygghet for natten Skape forutsigbarhet og struktur. Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder. Kvalifikasjoner Fordel med helse- og sosial...

Thu, 02 Feb 2023

Vi treng din erfaring og kompetanse for å styrke og vidareutvikle rekneskapsarbeidet vårt

Fjord1 AS - Florø, Vestland

Arbeidsoppgåver Løpande rekneskapsoppgåver Prosessforbetring, utvikling og implementering av nye rutinar Avstemming og avsluttning av rekneskap Kvalitetsikring og intern rapportering Utarbeiding av konsernreknskap Kvalifikasjonar ...

Thu, 02 Feb 2023