Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 18


Servicemedarbeider

Umoe Restaurants - Førde, Vestland

Peppes Pizza har som mål å levere Norges BESTE pizzaopplevelse. For å kunne levere på dette, trenger vi medarbeidere som ønsker å bidra til denne opplevelsen -gjennom å yte unikt god service, på en effektiv og profesjonell måte. Du vil væ...

Thu, 02 Feb 2023

Lærer GLU 5

Meløy kommune - Meløy, Nordland

Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil i hovedsak knyttes til undervisning på ungdomstrinnet Undervisning i klasse og for enkeltelever/små grupper Vurdering og oppfølging av elevenes læring Deltakelse i skolens utviklingsarbeid Kvalifi...

Thu, 02 Feb 2023

Helsefagarbeidere i Vikarpool

Gildeskål kommune - Inndyr, Nordland

Arbeidsoppgaver Pleie og omsorg til beboere i institusjon og hjemmeboende Observere og dokumentere i journalsystemet Samarbeide med pårørende, og andre tjenesteytere Bidra i opplæring og veiledning av medarbeidere, lærlinger/elever og...

Thu, 02 Feb 2023

Prosjektleder - Universitetsbyen Lillestrøm

Lillestrøm kommune - Lillestrøm, Viken

Arbeidsoppgaver - Lede og koordinere kommunens arbeid med å etablere seg som vertskommune for universitet og studenter - Utarbeide en studentmelding - Bygge relasjoner med utdanningsinstitusjoner og andre relevante samarbeidspartnere ...

Thu, 02 Feb 2023

Lege i spesialisering i radiologi

Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø, Troms og Finnmark

Har du lyst til spesialisere deg innen et spennende fagområde? Da har du nå muligheten i Tromsø! Hos oss får du faglige utfordringer, dyktige kolleger og trivelig arbeidsmiljø - pluss fjell, fjord og spennende fritidsmuligheter rett utenfor...

Thu, 02 Feb 2023

Ferievikar - Radiograf på Røntgen Narvik 2023

Universitetssykehuset Nord-Norge - Narvik, Nordland

Arbeidsoppgaver Radiograffaglig arbeid Turnus kan bli aktuelt Kontor/ekspedisjonsarbeid kan også komme til å inngå i arbeidet Arbeidsoppgavene kan bli endret etter behov og listen er ikke uttømmende Kvalifikasjoner Autorisert ra...

Thu, 02 Feb 2023

Styrer/pedagog Læringsverkstedet Knerten barnehage

Laeringsverkstedet konsern - Bodø, Nordland

Arbeidsoppgaver Påse at barnehagen drives i samsvar med Læringsverkstedets verdiplattform Lede, inspirere og bidra til at de ansatte er engasjerte, kreative og motiverte Bygge en sterk kultur i barnehagen, velge de rette menneskene som...

Thu, 02 Feb 2023

Direktør for Byromsdivisjonen

Oslo kommune - Oslo

Arbeidsoppgaver Overordnet ansvar for å lede og utvikle byromsdivisjonen med fag, økonomi og personell og for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø i divisjonen. Sikre at divisjonen leverer i tråd med overordnede vedtak, bestilling...

Thu, 02 Feb 2023

Controller

Giske kommune - Giske, Møre og Romsdal

Arbeidsoppgåver Medverke i utarbeiding og kvalitetssikring av økonomiplan, perioderapportar og årsrapport Planlegge, utarbeide og følge opp drifts- og investeringsbudsjett i tråd med vedtekne planar Økonomiske analyser og kalkylar, ink...

Thu, 02 Feb 2023

Psykologspesialist/ psykolog i spesialisering

Helse Stavanger - Stavanger, Rogaland

Arbeidsoppgaver Utredning og diagnostikk, oppfølging i samarbeid med 1. linjetjenesten og andre aktuelle instanser. Det må påregnes psykologfaglige oppfølgingsoppgaver knyttet til enkelte grupper barn og unge. Arbeidet foregår særfagli...

Thu, 02 Feb 2023