Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 17


Helsefagarbeider 100 % stilling ved Skjoldveien bofellesskap

389000 - 460300 per year

Bergen kommune - Bergen, Vestland

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 26 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende...

Sun, 05 Feb 2023

Støttepedagog

Oslo kommune - Oslo

Arbeidsoppgaver Ansvar for barnets utvikling ut fra sakkyndig vurdering i samarbeid med pedagogisk leder, spesialpedagog og foresatte Ansvar for planlegging og gjennomføring av spesialpedagogiske tiltak med enkeltbarn og grupper Ansvar...

Sun, 05 Feb 2023

Prosjektleder - MILJØFAG

AFRY - Oslo

Beskrivelse av bedriften Gjennom et bredt tjenestespekter i spennet fra eiendomsutvikling, prosjekt- og byggeledelse til sikkerhetsrådgivning og energisparekontrakter er Advansia sin ambisjon å skape bærekraftige løsninger gjennom helhetl...

Sun, 05 Feb 2023

Vikariat sykepleier 100 % stilling

Helgelandssykehuset - Mosjøen, Nordland

Ved Helgelandssykehuset, medisinsk sengepost i Mosjøen søker vi etter deg til vikariat 100 % stilling som sykepleier. Medisinsk sengepost i Mosjøen har 13 indremedisinske senger. Vi håper du vil bli en del av vårt gode, tverrfaglige miljø...

Sun, 05 Feb 2023

Helsefagarbeider/Fagarbeider

Nittedal kommune - Nittedal, Viken

Arbeidsoppgaver Ansvarsvakt på ettermiddager og helg Sekundærkontakt ansvar Legemiddelhåndtering Veiledning av medarbeidere Direkte brukerettet miljøarbeid Turnusarbeid Pårørendesamarbeid Kvalifikasjoner Aut...

Sun, 05 Feb 2023

Sykepleier

Oslo kommune - Oslo

Arbeidsoppgaver Utføre praktiske pleie og omsorgsoppgaver til bydelens brukere i henhold til gjeldende vedtak og brukerens behov Tjenesteansvarlig (BOB) og ansvarsvakt kveld og helg Fokus på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra ...

Sun, 05 Feb 2023

Jurist - førebyggande tilsyn

Arbeidstilsynet - Ålesund, Møre og Romsdal

Arbeidsoppgåver saksbehandling, under dette utarbeide lovbrotsgebyr, meldingar og tilrådningar om straff i nokon grad delta i tilsyn rettleiing internt og eksternt internt opplærings- og utviklingsarbeid kvalitetssikring ...

Sun, 05 Feb 2023

Sommervikar helsesekretær/medisinsk sekretær i avdeling for kontorfag, Mottaksklinikken

Helse Stavanger - Stavanger, Rogaland

Arbeidsoppgaver Utbredt pasientkontakt/henvendelser Innkalling og administrativ tilrettelegging av pasientbehandling Koordinering av pasientforløp Sengepostarbeid Betjening av ekspedisjon Telefonbetjening Blodprøvetaking Bistå ...

Sun, 05 Feb 2023

Verksemdsleiar Plan og bygning

Kommunalomrade Samfunn - Ålesund, Møre og Romsdal

Arbeidsoppgåver Lede og utvikle verksemda. Personalleiing. Økonomistyring. Publikum- og mediekontakt. Kvalifikasjonar Utdanning på masternivå, gjerne innan relevant teknisk fagområde. Leiarerfaring. Erfaring frå, eller med, of...

Sun, 05 Feb 2023

Sommervikarer/tilkallingsvikarer til Grønnegt. 103

Tromsø kommune - Tromsø, Troms og Finnmark

Arbeidsoppgaver Du skal observere, gi råd og bistand til mennesker som har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Du vil inneha oppgaver som medisinutlevering, motiverende samtaler, bistand til daglige gjøremål og aktiviteter. ...

Sun, 05 Feb 2023