Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 16


Erfaringskonsulent

Universitetssykehuset Nord-Norge - Narvik, Nordland

Russeksjon Narvik tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til mennesker med ulike typer rusmiddelavhengighet. Seksjonen er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og ligger i nydelige omgivel...

Fri, 27 Jan 2023

autorisert helsefagarbeider

Arendal kommune - Arendal, Agder

Plankemyra BOS er et moderne sykehjem med 67 beboere og 9 avdelinger. Huset har flere ulike avdelinger, lindrende, skjermet, somatisk, langtid, korttid og forsterket avdeling. Vi har et høyt faglig nivå, og etterstreber god sykepleierdeknin...

Fri, 27 Jan 2023

Renholder 50% stilling

Universitetssykehuset Nord-Norge - Longyearbyen, Spitzberg

Arbeidsoppgaver Hygienerenhold etter oppsatte prosedyrer, INSTA 800 kvalitetsstyrt program Smitterenhold Gulvpleie Vask av arbeidstøy, pasienttøy, sengetøy, gardiner Innkjøp og tilberedning av mat til pasienter Muligheter for å jobb...

Fri, 27 Jan 2023

Miljøterapeut 1

Eigersund kommune - Egersund, Rogaland

Miljøtjenesten Slettebø 1 har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut 1 i turnus med arbeid pt. hver 3. helg. Tjenesteområdet består av 3 ulike boliger. Ledig stilling er for tiden knyttet til Ryggjagården som er en ungdomsbolig for ung...

Fri, 27 Jan 2023

Vikariat politibetjent 3/2/1 ved Trysil politistasjon

Innlandet politidistrikt - Trysil, Innlandet

Arbeidsoppgaver Etterforske tildelte straffesaker Kriminalitetsforebyggende arbeid Ordens- og trafikktjeneste Straksetterforsking/politiarbeid på stedet Delta i vaktregionens samlede vakt- og beredskap på integrerte tjenestelister me...

Fri, 27 Jan 2023

TOPTEMP BYGGER OPP SERVITØR TEAMET MOT GARDEMOEN

Toptemp - Gardermoen, Viken

TOPTEMP BYGGER OPP GARDEMOEN TEAMET FOR 2023 ! SER DU ETTER EN EKSTRAJOBB VED SIDEN AV STUDIER ELLER KANSKJE BARE NYE UTFORDRINGER? Vi bygger opp Toptemp teamet som har ønsker og jobbe rundt Gardemoen området! Vi på Toptemp er på jakt e...

Fri, 27 Jan 2023

Stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi

Universitetet i Bergen - Bergen, Vestland

Stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldni...

Fri, 27 Jan 2023

Vil du legge til rette for å utvikle landbruket i Vestland?

Vestland fylkeskommune - Leikanger, Vestland

Arbeidsoppgåver Dei viktigaste arbeidsoppgåvene er: Utarbeide strategiar og handlingsplanar for å utvikle landbruksnæringa i fylket Støtte kommunar og andre aktørar som arbeider med næringsutvikling knytt til landbruket Sakshandsaming ...

Fri, 27 Jan 2023

Veileder

Tønsberg kommune - Tønsberg, Vestfold og Telemark

Stillingene er vikariater med ansettelse i Tønsberg kommune. Avdeling UNG har to vikariat; 1) i perioden 15.02.23 til 31.12.23 2) i perioden mai 2023 - april 2024 Avdeling oppfølging 16-31; 1) i perioden 27.03.23 til 31.03.24 Vennl...

Fri, 27 Jan 2023

Vi ser nå etter Structural Engineer

Head Energy - Verdal, Trøndelag

Head Energy is an engineering and consulting company providing a wide range of services and products to civil engineering- and offshore industries within multiple sectors, hereunder Oil & Gas, Renewables and Infrastructure. Head Energy has ...

Fri, 27 Jan 2023