Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 7


Sommervikarer

Trondheim kommune - Klæbu, Trøndelag

Arbeidsoppgaver Turnus med arbeid hver andre eller hver tredje helg Bistå brukere der de trenger hjelp med daglige gjøremål og aktiviteter. Det vil være ulike arbeidsoppgaver etter hvem man skal bistå Kvalifikasjoner Studenter i h...

Sat, 28 May 2022

Sjukepleiar, natt

Ålesund kommune - Ålesund, Møre og Romsdal

Arbeidsoppgåver Sjukepleiaransvar for alle bebuarane i institusjonen Behandling, stell og omsorg Oppfølging av tiltak , dokumentasjon i pasientjournal Veiledning, undervisning, brannvernansvar Kvalifikasjonar Autorisasj...

Sat, 28 May 2022

Postdoctoral Fellow in Offshore Technology

530000 - 590000 per year

UNIVERSITY OF STAVANGER - Stavanger, Rogaland

Job description The University of Stavanger invites applicants for a position as Postdoctoral Fellow in Offshore Technology at the Faculty of Science and Technology, Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Scienc...

Sat, 28 May 2022

Konsulent

Trondheim kommune - Trondheim, Trøndelag

Arbeidsoppgaver Saksbehandling av ulike typer refusjonskrav til NAV og mottak/avstemminger av mottatte midler fra NAV Svare på henvendelser fra våre 205 enheter gjennom vår portalløsning. Forbedring og utvikling av arbeidsprosessene sa...

Sat, 28 May 2022

Sykepleier

Trondheim kommune - Ranheim, Trondheim

Arbeidsoppgaver Ha rollen som vaktansvarlig Legemiddelhåndtering Faglig oppfølging av pasientene i tråd med gjeldende krav til kvalitet Behandling, observasjon og pleie Ansvar for helhetlig pasientforløp Samhandle med ulike aktører ...

Sat, 28 May 2022

Prosjektkoordinator - Drift Nord

Vestland fylkeskommune - Leikanger, Vestland

Dine arbeidsoppgåver Som prosjektkoordinator vil ein av dine arbeidsoppgåver vere å drive med oppdatering og vedlikehald av digitale system. Du vil også arbeide med saksbehandling og vedlikehald av HMS-system. I tillegg vil referatskrivin...

Sat, 28 May 2022

Avdelingsleder

Trondheim kommune - Trondheim, Trøndelag

Arbeidsoppgaver Du har ansvar for at enhetens forvaltningsarbeid videreutvikles i tråd med gjeldende lovverk. Du utøver klok, tillitsbasert ledelse og bidrar til at enheten oppleves som en attraktiv arbeidsplass. Du har saksbehandleran...

Sat, 28 May 2022

Marknadsansvarleg Parken kulturhus

Kommunalomrade Samfunn - Ålesund, Møre og Romsdal

Arbeidsoppgåver Marknadsføring av kulturhusets program på alle flater. Grafisk design, foto- og bilderedigering. Noko arrangementsavvikling Førefallande oppgåver innafor den daglige kulturhusdrifta. Kveld- og helgearbeid m...

Sat, 28 May 2022

Saksbehandler

Trondheim kommune - Trondheim, Trøndelag

Arbeidsoppgaver Vedtak og oppfølging i henhold til Sosialtjenesteloven Bidra til at brukere blir økonomisk selvhjulpen gjennom samarbeid med andre avdelinger på NAV Falkenborg med mål om jobb eller relevante arbeidsmarkedstiltak Hovedm...

Sat, 28 May 2022

Vernepleier

Oslo kommune - Oslo

Arbeidsoppgaver - Direkte brukerrettet arbeid med fokus på beboers behov - Skape tillit i i samarbeid med bruker/og eller pårørende/verge - Veilede og gi opplæring til medarbeidere i det faglige arbeidet rundt beboer - Helseoppfølgi...

Sat, 28 May 2022