Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 2


Kvalitetsrådgiver

544400 - 615000 per year

NAV - Lillestrøm, Viken

Arbeidsoppgaver Veiledning og rådgivning innenfor Tiltaksforskriften, og anvende denne i et arbeidsrettet perspektiv Se muligheter i lovverket, og sikre kvalitet og likebehandling i anvendelsen av dette på ditt felt i alle ledd av konto...

Sun, 02 Oct 2022

Faglærer på 1.- 4. trinn

Oslo kommune - Oslo

Arbeidsoppgaver Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeid Lede elevenes læring slik at de opplever inkludering, mestring og glede Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter og elevenes læringsmiljø Tydelig og god kommunik...

Sun, 02 Oct 2022

Sjukepleiar, 60% fast nattstilling

Sula kommune - Langevåg, Møre og Romsdal

Arbeidsoppgåver Målretta arbeid for å gi bebuarar eit tilpassa tilbod i trygge og rolege omgjevnader og fokus på ivaretakelse av eigne ressurser. Praktisk hjelp Primærsjukepleie Miljøretta oppgåver Medisinhandtering/multidose Pallia...

Sun, 02 Oct 2022

J0922-3174 - Senior Consultant - Fagspesialist Apple - GTO

CGI - Oslo

I avdeling Global Technology Operations er vi ansvarlige for utvikling og forvaltning av applikasjoner, integrasjoner, portaler og administrasjonsløsninger basert på .NET, Azure og Office 365. Løsningene driftes i vår hybride Cloud-løsning....

Sun, 02 Oct 2022

Miljøveileder i skole

Bergen kommune - Bergen, Vestland

Mjølkeråen skole er en kombinertskole i Åsane bydel. Vi har 705 elever og 90 ansatte. Skolen er en PALS- og MOT-skole, og arbeider systematiskfor et positivt og støttende læringsmiljø. Sammen arbeider vi for skolens visjon «Et godt sted å v...

Sun, 02 Oct 2022

Ønsker du å bruke din fagkompetanse til å lede en omsorgsbolig med et sterkt lag av helsepersonell og samtidig sikre gode helsetjenstester til våre pasienter?

Karmøy kommune - Karmøy, Rogaland

Arbeidsoppgaver Personaloppfølging: Nærværsarbeid, oppfølging av sykemeldte, gat-vaktbok, HMS-arbeid, personalmøter, utarbeidelse av arbeidstidsordninger, opplæring og veiledning Faglig ledelse og oppfølging i avdeling: forbedringsarbei...

Sun, 02 Oct 2022

Natt Resepsjonist

Radisson - Stavanger, Rogaland

Radisson Hotel Group er et av verdens største hotellkonsern med ni egne hotel brands, og med mer enn 1600 hoteller i drift og under utvikling i 120 land. Konsernets merkevare er å skape minneverdige øyeblikk - Every Moment Matters med en Ye...

Sun, 02 Oct 2022

Vernepleier/sykepleier

Nannestad kommune - Nannestad, Viken

Arbeidsoppgaver Faglig veiledning av andre ansatte IP koordinator, samarbeid med ulike interne og eksterne samarbeidspartnere Dokumentasjon/rapport/journalføring Kartlegge og vurdere brukers hjelpebehov Deltakelse i direkte miljøarbe...

Sun, 02 Oct 2022

Konsernsjef

HYR AS - Sortland, Nordland

Arbeidsoppgaver Overordnet ansvar for drift, økonomi, resultat, IT og personal. Bidra til å utvikle konsernets fremtidige mål og strategier, samt implementeringen og oppfølging av disse. Delegering av ansvar og myndighet, samt være en ...

Sun, 02 Oct 2022

Overlege - infeksjonssykdommer

Sykehuset Telemark - Skien, Vestfold og Telemark

Arbeidsoppgaver Arbeid ved infeksjonsmedisinsk sengepost og poliklinikk Tett samarbeid med intensivavdeling og andre seksjoner i sykehuset, infeksjonsmedisinerne er viktige sparringspartnere Utredning og behandling Veiledning og oppfø...

Sun, 02 Oct 2022