Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 13


Anestesisjukepleiar

Helse Møre og Romsdal - Kristiansund, Møre og Romsdal

Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar Sjukepleiar med vidareutdanning i anestesi Må beherske norsk språk skriftleg og munnleg Personlege eigenskapar Du har godt humør Du bidrar til eit godt arbeidsmiljø Du er fleks...

Tue, 24 May 2022

Sommervikarer Hjemmetjenesten Søgne vest og Øst/Songdalen

Kristiansand kommune - Søgne, Agder

Arbeidsoppgaver Oppfølging av brukere i hjemmetjenesten Håndtering av trygghetsalarmer Kvalifikasjoner Ønske om å jobbe med pleie- og omsorgsoppgaver Du må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig Du må kunne bruke digi...

Tue, 24 May 2022

Koordinator oppfølgingstjenesten

Nordland fylkeskommune - Brønnøysund, Nordland

Brønnøysund videregående skole har ca. 300 elever og ca. 90 ansatte. Skolen har både studieforberedende og yrkesforberedende opplæring. Vår visjon er at alle opplever trivsel, mestring og utvikling i fag og fellesskap. Skolen har moderne lo...

Tue, 24 May 2022

Støttekontakt

Asker kommune - Asker, Viken

33110 - BPA, støttekontakt og individuell avlastning for voksne, Asker kommune Vil du bety noe helt spesielt for noen? Vi søker etter støttekontakter til personer over 18 år både menn og kvinner i alle aldre (fra 18 år), som har mulighe...

Tue, 24 May 2022

Farmasøyt

Vitusapotek Gol - Gol, Viken

Arbeidsoppgaver Kundemøte i selvvalg og reseptur. Spesialoppgaver ut fra kompetanse og erfaring. Sammen med dine medarbeidere, bidra positivt til å nå apotekets mål. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som reseptar- eller provisor...

Tue, 24 May 2022

Tilkallingsvikar barne- og ungdomsskule

Tilkallingsvikar - Ulstein, Møre og Romsdal

Kvalifikasjonar Vi søkjer etter vikarar til undervisningsarbeid i 1.-10. klasse, samt assistentvikarar for arbeid i skule og skulefritidsordning. Personlege eigenskapar Vi søkjer deg som: Har godkjent lærarutdanning eller anna under...

Tue, 24 May 2022

Helse og omsorg - helgevakt og tilkallingsvikarar 2022

Sykkylven kommune - Sykkylven, Møre og Romsdal

Arbeidsoppgåver Arbeidet består av vanleg pleiefagleg arbeid og ansvar knytt til dei brukarane som har behov for dei ulike tenestene. Kvalifikasjonar Vi søkjer pleiemedarbeidarar, studentar innan pleie, sjukepleiarar, helsefagarbeidar...

Tue, 24 May 2022

Apotektekniker/apotekmedarbeider

Vitusapotek Hurraholet - Askim, Viken

Arbeidsoppgaver Kundeekspedisjon i reseptur og selvvalg Varehåndtering Være en positiv bidragsyter, sammen med det øvrige personalet, til at apoteket når egne mål Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som apotektekniker. Annen relev...

Tue, 24 May 2022

Vil du bidra til en tryggere og enklere digital hverdag?

Buypass AS - Oslo

Arbeidsoppgaver Videreutvikle Buypass sine autentiseringstjenester inkludert administrasjonsløsning/back-office løsninger Rett kandidat kan over tid bli Team-arkitekt og/eller Team Security Champion Teknologier Java Spring backend ...

Tue, 24 May 2022

B2B salgstalent - Pre-sale konsulent - DELTID

B2B SALG AS - Oslo

Arbeidsoppgaver Kartlegge og analysere marked og kunder Prospektere potensielle B2B-kunder, etablere leadslister og rapporter Kontakte og bearbeide beslutningstagere i B2B-segmentet Telefondialoger og møtebooking Kunde- og markedsund...

Tue, 24 May 2022