Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 11


Avdelingsleder

Oslo kommune - Oslo

Arbeidsoppgaver Utvikling av utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur Utvikling av norskfaget Samarbeid med utdanningsprogram innen realfag, kommunikasjonsfag, humanistiske fag og teknologifag Skoleovergripende oppgaver etter b...

Fri, 02 Dec 2022

Fagarbeidar Røverompa barnehage

Askvoll kommune - Vestland

Røverompa barnehage har frå 02.01.2023 ledig inntil tre heile stillingar som fagarbeider - både faste stillingar og mellombels ut barnehageåret. Arbeidsoppgåver: Pedagogisk tilrettelagt arbeid med barna Dagleg omsorg og arbeid med å sk...

Fri, 02 Dec 2022

Barnehagelærar - 50% engasjement

Sykkylven kommune - Sykkylven, Møre og Romsdal

Arbeidsoppgåver Du har medansvar for barna sine læringsprosessar, og skape eit trygt, utfordrande miljø for barn gjennom leik, utforsking og læring Du har medansvar for det pedagogiske arbeidet Du har medansvar for planlegging, gjen...

Fri, 02 Dec 2022

Arealplanlegger

Skjervøy kommune - Skjervøy, Troms og Finnmark

Arbeidsoppgaver Revidere/arbeide med kommuneplanens arealdel, samfunnsdel og kommuneplaner. Utarbeide områdeplaner, detaljreguleringsplaner og kommunedelplaner i kommunens egen regi. Behandling av private detaljreguleringsplaner. Saks...

Fri, 02 Dec 2022

Eiendomsforvalter

Agder fylkeskommune - Arendal, Agder

Arbeidsoppgaver Systematisere, strukturere og utvikle fylkeskommunens eiendomsportefølje. Delta i prosjektarbeid og bidra inn i fylkeskommunens skolebruksplanarbeid. Inngåelse, reforhandling og forvaltning av leiekontrakter. Føl...

Fri, 02 Dec 2022

Sykepleier/Vernepleier

Grimstad kommune - Grimstad, Agder

Arbeidsoppgaver Bidra til å realisere sykehjemmets mål og planer Legge til rette for godt samarbeid med beboer, pårørende og kolleger Kartlegge, utarbeide, gjennomføre, evaluere og dokumentere tiltaksarbeid Medisinering Sykepleie til ...

Fri, 02 Dec 2022

Mechanical Package Engineer - Multidisciplinary packages

Omega 365 - Oslo

Assignment Description Package responsible engineer for multidisciplinary packages in EPC projects Mechanical equipment study work, design, selection and assessments Carry out work according to applicable procedures and work instruction...

Fri, 02 Dec 2022

Fagutviklingssykepleier ved Gastrokirurgisk/urologisk sengepost, OUS Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus - Oslo

Arbeidsoppgaver Faglig oppfølging og veiledning av ansatte. Identifisere og legge til rette for fagutvikling for de ansatte. Være en pådriver for fagutvikling i sengeposten med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Oppdatere/utarbei...

Fri, 02 Dec 2022

Sjukepleiar 80% fast stilling

Helse Fonna - Odda, Vestland

Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåver som sjukepleiar/akuttsjukepleiar/intensivsjukepleiar på akuttmottak / OVA vil du møte akutt kritiske sjuke pasientar og deira pårørande. Me er opptatt av å møte heile pasienten. Akuttmottak /OVA er ein ...

Fri, 02 Dec 2022

Vi søker en initiativrik og resultatorientert rådgiver til å lede den nye satsingen "Invest in Agder"

Agder fylkeskommune - Kristiansand, Agder

Arbeidsoppgaver Koordinere og sikre godt vertskap og beredskap når forespørsler om etablering kommer. Bidra til å utvikle et attraktivt investeringsklima i regionen. Fasilitere konkrete etablerings- og investeringsprosesser i tett s...

Fri, 02 Dec 2022