Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 10


Tilkallingsvikar som fagarbeider / assistent i grunnskolen og SFO i Vennesla skoleår 2021/22

Vennesla kommune - Vennesla, Agder

Arbeidsoppgaver Arbeid med enkelte elever og/eller elevgrupper med særskilte behov både i skole og i SFO. Tilrettelegge og delta i aktiviteter sammen med elevene. Kvalifikasjoner Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider foretrekkes. ...

Tue, 24 May 2022

Ekstravakter i helse og velferd 2022

Klepp kommune - Kleppe, Rogaland

Arbeidsoppgåver Pleie og stell, miljøarbeid, oppfølging av personar med ulike former for utviklingshemming Kvalifikasjonar Fagarbeidarar Studentar (sjukepleiar/vernepleiar) Ufaglærte Personlege eigenskapar Vi tilbyr 4350 Klepp...

Tue, 24 May 2022

Sommervikarer - Sykepleiere og Jordmødre, Kir/ort/føde/gyn, Kirkenes sykehus

Finnmarkssykehuset - Kirkenes, Troms og Finnmark

Arbeidsoppgaver For stilling som sykepleier ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet: Sykepleieroppgaver til kirurgiske og ortopediske pasienter Pre- og postoperative pasienter Arbeid hver 3. helg i 3-delt turnus For stilling som jordmor...

Tue, 24 May 2022

Tilkallingsvikar som skipsførar i Florabassenget

Fjord1 AS - Florø, Vestland - Bergen, Vestland

Arbeidsoppgåver Skipsførar er leiar for for fartøyet og mannskapet, og har den overordna myndigheit og ansvar om bord i fartøyet. Skipsførar har ansvar og oppgåver innan: Pesonalleiing Sikkerheitsstyring Økonomistyring Energileiing ...

Tue, 24 May 2022

Planleggar

Leirvik AS - Stord, Vestland

Arbeidsoppgåver Tilbodsarbeid Etablering og oppbygging av plan ihht. kontrakt og gjennomføringsmetode Etablering av aktivitetar, oppfølging av framdriftsplan og vidareutvikling av prosjektplan Rapportering internt og eksternt Bemanni...

Tue, 24 May 2022

Sommarvikarar: Maskinsjef ulike samband på Sunnmøre

Fjord1 AS - Stranda, Møre og Romsdal

Arbeidsoppgåver Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine krav Vedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystem Skal saman med skipsførar ...

Tue, 24 May 2022

Open søknad helse og omsorg

Kvam herad - Kvam, Vestland

Arbeidsoppgåver Praktisk hjelp og pleie til bebuarar i institusjon eller eigne heimar Miljøarbeid Kvalifikasjonar Sjukepleiar/sjukepleiarstudent Vernepleiar/vernepleiarstudent Helsefagarbeidar Pleiemedarbeidar Du må ha fylt 18...

Tue, 24 May 2022

Praktikant

CMS Kluge Advokatfirma AS - Stavanger, Rogaland

Som praktikant i Kluge får du: En unik mulighet til å oppleve arbeidshverdagen i CMS Kluge, og du vil bli godt kjent med våre medarbeidere. Vi tilrettelegge for dette ved å ansette et fåtall praktikanter i løpet av året. Vi har bare to-t...

Tue, 24 May 2022

Fastlegehjemmel Torget Legesenter

Sarpsborg kommune - Sarpsborg, Viken

Arbeidsoppgaver og avtalevilkår Privat allmennpraksis i fastlegeordningen. Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen og kommunen har fa...

Tue, 24 May 2022

Støttekontakter

Stjørdal kommune - Stjørdal, Trøndelag

Arbeidsoppgaver Støttekontakten skal bistå, støtte og veilede brukere gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tilbudet skal hjelpe den enkelte til å bli mer trygg på seg selv og utvikle større selvstendighet i ulike livssituasjoner. ...

Tue, 24 May 2022