Trouvez les offres d'emploi près de chez vous!

Trier par

Emploi en Norway - Page 10


Virksomhet for omsorgsboliger søker tilkallingsvikarer

Alta kommune - Alta, Troms og Finnmark

Arbeidsoppgaver Miljøarbeid og aktiviteter Utøve helhetlig pleie og omsorg Samarbeide med pårørende, verger, beboere, medarbeidere Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystemer Tilrettelegge for aktivitete...

Fri, 09 Dec 2022

Software Developer

Omega 365 - Norvège

Assignment Description The Omnia Industrial IoT team is organized as an autonomous DevOps team with lifecycle responsibility for the services in scope for team. The team is small, focused and highly recognized, with 4-5 developers full t...

Fri, 09 Dec 2022

Teknisk Prosjektleder/teamleder - digital utvikling

Statnett - Oslo

Arbeidsoppgaver Ansvar for å planlegge og gjennomføre IT-utviklingsprosjekter Ressursstyring og organisering innenfor prosjektet Støtte behovsanalyser og løsningsvurderinger Bistå med å sikre funksjonelle og tekniske avklarin...

Fri, 09 Dec 2022

Hvis du ikke skjærer alle over en KAM, så er kanskje du den KAM'en vi leter etter

Impact - Lysaker, Viken

SITECO representerer fremragende belysningsteknologi og belysningsløsninger - designet og konstruert i Tyskland. Med mer enn 150 års belysningsekspertise og et klart fokus på lysets fremtid, er SITECO i dag den ledende innovatøren for bely...

Fri, 09 Dec 2022

Assisterende avdelingsleder

Politiet - Oslo

Avdeling for kriminalteknikk og ID ser etter en assisterende avdelingsleder som gjennom gode samarbeids- og kommunikasjonsevner kan bidra til å sette retning og drive kontinuerlig endrings- og forbedringsarbeid, motivere og utvikle medarbei...

Fri, 09 Dec 2022

Psykolog/Psykologspesialist

Unicare Fram - Rykkinn, Viken

Arbeidsoppgaver Korte intervensjoner individuelt og i gruppe Kartlegge og vurdere, veilede og følge opp pasienter med sammensatte tilstander og psykiske plager Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og samarbeid med øvrige team ...

Fri, 09 Dec 2022

Praktikanter i Sjømannskirken 2023

Sjømannskirken - Bergen, Vestland

Arbeidsoppgaver Oppgavene vil variere noe fra kirke til kirke. Møter med mennesker står i fokus alle stedene, samt miljøskapende- og menighetsbyggende arbeid. Blant oppgavene ellers kan nevnes: Kjøkkenarbeid og andre praktiske oppgaver...

Fri, 09 Dec 2022

Helgestillinger

Trondheim kommune - Trondheim, Trøndelag

Arbeidsoppgaver Generell pleie og omsorgsoppgaver i hjemmet Helhetlig pasientforløp Tverrfaglig samarbeid med ulike yrkesgrupper Pårørendesamarbeid Hverdagsmestring Kollegaveiledning Kvalifikasjoner Helsefagarbe...

Fri, 09 Dec 2022

Lærar 2x100% vikariat - Tranevågen ungdomsskule

Øygarden kommune - Ågotnes, Vestland

Tranevågen ungdomsskule ligg på Ågotnes midt i Øygarden kommune. Skulen har i overkant av 400 elevar, og har omtrent 60 tilsette. Tranevågen har eit innføringstilbod for minoritetsspråklege elevar og har ei lita avdeling som arbeider spesie...

Fri, 09 Dec 2022

Politibetjent i Reinpolitiet i Alta

550000 - 600000 per year

Finnmark politidistrikt - Troms og Finnmark

Arbeidsoppgaver Forebygge konflikter og arbeide kunnskapsbasert opp mot reindrift, og følge opp straffbare forhold tilknyttet næringen. Miljøkontroll og håndhevelse av lovverket som regulerer bruken av naturen, samt samarbeid med andre ...

Fri, 09 Dec 2022